Általános szerződési feltételek

 

 

Fizetési feltételek, számlázás

A Vevő a megrendelt Termék ajánlatban szereplő teljes ellenértékét (általános forgalmi adóval növelt vételár) jogosult forintban banki átutalással vagy készpénzben megfizetni a Szállító részére az alábbiak szerint:

A Vevő az ajánlat elfogadása, illetve egyéb kérdésekben való megállapodást követően köteles a Termék teljes vételárának legalább 30 %, legfeljebb 50 %-nak megfelelő összegű előleget a Szállító a megrendelés visszaigazolásával egyidőben a megadott bankszámlaszámára megfizetni. A Szállító ezen összeg megérkezését követően előlegszámlát bocsát ki, amelyet email útján vagy postai úton haladéktalanul megküld a Vevő számára. A Szállító a végszámlát a Termék átadásával egyidejűleg juttatja el a Vevőnek. A Vevő a vételár fennmaradó részét legkésőbb a Termék átadásakor köteles megfizetni készpénzben, bankkártyával, vagy banki átutalással a Szállító számára. Méretre vágott anyagok esetében házhoz szállítás nem lehetséges, csak személyes átvétel.

A Vevő fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamatot felszámítani. A Szállító a késedelmi kamatot az esedékesség napjától a tényleges kifizetésig számítja fel. A késedelmi kamat számítása szempontjából a késedelem időtartamába az esedékesség napja beleszámít, a tényleges kifizetés napja azonban nem.

 

 

Vissza a főoldalra